Vítáme Vás na webových stránkách společnosti, která zajišťuje pomoc seniorům a klientům, kteří potřebují pomoci s běžnými úkony v denním životě.

CÍLEM NAŠÍ SLUŽBY je poskytování pomoci v péči o osoby a jejich domácnosti, umožnit našim klientům zůstat rovnocenným členem společnosti a zachovat v maximální možné míře samostatný a důstojný život.

Pomoc seniorům je poskytována formou terénní služby. O klienty pečují pracovníci s příslušnou odborností v rozsahu potřeb a požadavků klienta. Rozsah služeb je takový, že umožňuje našim klientům setrvat v domácím prostředí co nejdéle.

S klientem je sepsána Smlouva o poskytování služeb, ve které je jednoznačně vymezen čas a rozsah poskytovaných úkonů a činností.

SEZNAM ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ DOMÁCÍ PÉČE

1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
- pomoc při úkonech osobní hygieny,
- pomoc při základní péči o vlasy, ruce a nehty
- pomoc při celkové koupeli
- pomoc při použití WC, WC křesla
3. pomoc při zajištění stravy:
- pomoc při přípravě jídla a pití,
- pomoc při podávání jídla a pití,
4. pomoc při zajištění chodu domácnosti:
- pomoc s běžným úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
- běžné nákupy a pochůzky (např. vyzvednutí receptu nebo žádanky u lékaře, pomůcek pro inkontinenci, pošta, apod.),
- pomoc při praní a žehlení ložního a osobního prádla v domácnostech klientů
- DLE INDIVIDUÁLNÍ DOMLUVY - velký nákup (např. týdenní, ve více obchodech)

CENÍK DOMÁCÍ PÉČE 2019

1 hodina sociální služby domácí péče 150,- Kč  (Po-Pá od 6.00 do 16.00)

1 hodina sociální služby domácí péče 180,- Kč  (Po-Pá od 16.00 do 19.00)

1 konzultační hodina sociální služby domácí péče 180,- Kč

Cestovné:
- do 5 km - 25,- Kč
- do 10 km - 50,- Kč
- do 15 km - 75,- Kč
- do 20 km - 100,- Kč

Domácí péči lze poskytovat v rozsahu nejméně 1 hodiny. A dále pokud poskytování domácí péče netrvá celou hodinu, tak se výše úhrady poměrně krátí a účtuje se za každých započatých 15 min.

Věra Marková

za tým Domácí péče Senior

 

Kontakt

Domácí péče senior, Bošovice
Věra Marková, IČO: 46239804
+420 602 875 871